Disclaimer - Vrijwaring

Deze website is eigendom van Steendracht B.V. (hierna “Steendracht BV”).

Op het gebruik van de website www.steendracht.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Steendracht BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als advies. Steendracht BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Steendracht BV en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Steendracht BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Steendracht BV te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Steendracht BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Steendracht BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Steendracht BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De publicaties en uitingen op deze site mogen niet zonder toestemming van de redactie gebruikt worden voor andere media. Wilt u een foto gebruiken, neem dan contact op met info@steendracht.nl.